Tag redagowanie tekstu

Ikona wpisu:: Wywiad, czyli sztuka pytania
0 komentarzy

Znacie już mój stosunek do wywiadów przeprowadzanych za pośrednictwem internetu – że mogą być one równie wartościowe, jak te przeprowadzane w tradycyjny sposób. Przedstawiłem Wam także kilka wskazówek, dzięki którym wybranie rozmówcy będzie łatwiejsze. Dziś przyszedł czas na przygotowanie planu wywiadu i jego przeprowadzenie. czytaj więcej

Ikona wpisu:: Wywiad: w poszukiwaniu rozmówcy
0 komentarzy

W rozważaniach na temat przeprowadzania i redagowania wywiadu przyszedł czas na kilka praktycznych wskazówek. A ponieważ pierwszy etap polega na znalezieniu rozmówcy i skontaktowaniu się z nim, proponuję, abyśmy doskonalenie naszego warsztatu zaczęli właśnie od tego. (Zamieszczone tu porady możecie odnieść nie tylko do dziennikarstwa internetowego, ale także do pracy w prasie, radiu czy telewizji.) czytaj więcej

Ikona wpisu:: Wywiad przez internet?
0 komentarzy

Internet otworzył przed dziennikarzami zupełnie nowe możliwości – pozwolił na komunikację między ludźmi znajdującymi się w różnym miejscu, ale też w różnym czasie. Korzystają z tego również dziennikarze, którzy posługując się pocztą elektroniczną lub komunikatorem mogą poprosić o wypowiedzi ekspertów czy uczestników wydarzeń opisywanych w redagowanym tekście. Ba, nawet cały wywiad można rzetelnie przeprowadzić, nie widząc na oczy swojego rozmówcy! czytaj więcej

Ikona wpisu:: Zasada odwróconej piramidy w internecie
8 komentarzy

W dziennikarstwie każdego rodzaju bardzo często wykorzystywana jest zasada tzw. odwróconej piramidy. Mówi ona, aby najważniejsze informacje umieszczać zawsze na początku materiału prasowego, radiowego czy telewizyjnego. Dzięki temu czytelnik (odbiorca) już po przeczytaniu samego lidu może poznać najważniejsze fakty. Jeżeli temat go zainteresuje, przystąpi do dalszej lektury. Ważne jest, aby w miarę „upływu tekstu” informacje stawały się coraz bardziej szczegółowe, aż wreszcie przyjdzie czas na wątki poboczne (np. zarysowanie sylwetek postaci związanych z wydarzeniem czy odniesienie się do podobnych doniesień z minionych tygodni).

Zasada odwróconej piramidy jest wciąż aktualna – ba, w dobie dziennikarstwa internetowego jej rola jest coraz większa. czytaj więcej

Ikona wpisu:: Na styku PR i dziennikarstwa
1 komentarz

Wiele redakcji mediów internetowych otrzymuje informacje prasowe, rozsyłane bezpośrednio przez firmy zainteresowane zaistnieniem w mediach, jak i przez wynajęte między innymi do tego celu agencje public relations. Na razie temat jakości tego typu treści pozostawię, a skupię się na tym, jak owe materiały dla prasy są wykorzystywane przez dziennikarzy internetowych. czytaj więcej