Jak i jakie badania będę realizował w najbliższych miesiącach?

Ikona wpisu:: Jak i jakie badania będę realizował w najbliższych miesiącach?
0 komentarzy

Kilkanaście dni temu mogliście przeczytać na stronie fanowskiej na Facebooku o trwających pracach nad skryptem, z wykorzystaniem którego będę prowadził kolejne badania. Moim celem jest przede wszystkim odświeżenie wyników badań dotyczących dziennikarstwa internetowego w Polsce oraz – później – polskiej blogosfery. Ale plany na tym się nie kończą…

Jako pierwsze odświeżone zostaną wyniki badań z 2008 roku, dotyczące stanu dziennikarstwa internetowego w Polsce. O pracę e-redaktorów zapytam zarówno ich samych, jak również czytelników – tylko zestawienie opinii płynących z tych dwóch źródeł może stanowić punkt wyjścia do wyciągania szerszych wniosków. Ponownie dowiemy się, kim są osoby pracujące w mediach, jak wygląda organizacja ich pracy oraz zarobki. Czytelnicy dostarczą nam z kolei informacji m.in. na temat zaufania, jakim darzą e-dziennikarzy (w odniesieniu do pracowników innych mediów oraz rządu). Badania e-dziennikarzy rozpoczną się w sierpniu – dokładny termin zostanie wkrótce podany na stronie fanowskiej (muszę zsynchronizować kilka zadań).

Jesienią (na ten moment nie chcę jeszcze podawać dokładnego terminu rozpoczęcia) planuję przeprowadzić badania polskiej blogosfery. I w tym wypadku ankiety zostaną skierowane do dwóch grup respondentów: blogerów oraz czytelników internetowych dzienników. Analizując wyniki poznamy odświeżoną sylwetkę blogera oraz motywacje, które skłaniają autorów internetowych dzienników do ich prowadzenia. Czytelnicy będą mogli wypowiedzieć się o efektach ich pracy, zaś tym, co szczególnie mnie interesuje, jest wpływ komercjalizacji (profesjonalizacji) blogów na stosunek czytelników do blogosfery w ogóle.

Koniec roku lub początek nowego (o ile odwołany zostanie zaplanowany na 21 grudnia koniec świata) będzie – mam szczerą nadzieję – czasem realizacji zupełnie nowych projektów badawczych. Gdy raporty dotyczące wspomnianych wcześniej badań zostaną opracowane i opublikowane, a ja nieco odpocznę od Worda i Excela, chciałbym przeanalizować dwa nowe obszary: strony internetowe instytucji oraz – w ramach osobnego badania – firm. Zdaję sobie sprawę z rozległości zagadnienia i – w pewnym sensie – karkołomności zadania (bo przecież tego typu badania najlepiej byłoby odnieść do jednej konkretnej witryny). Ale…

W badaniach dotyczących witryn instytucji rządowych i samorządowych, a także firm planuję skupić się przede wszystkim na treści oraz architekturze informacji. Moim celem jest zbadanie, jak wygląda praca osób odpowiedzialnych za przygotowanie treści i administrację w/w typami stron. Nie obejdzie się bez zapytania użytkowników o zdanie (to już chyba tradycja :))… Przede wszystkim chcę sprawdzić, w jaki sposób poszukują oni informacji, jak oceniają wyniki poszukiwań oraz na ile naturalne jest dla nich korzystanie z witryny instytucji/firmy jako źródła informacji (a nie tylko „nośnika reklamowego”). Ogóle wyniki badań zostaną uzupełnione analizą użyteczności i dostępności kilku konkretnych witryn (w ich wypadku badania będą bardzo szczegółowe i będą polegały m.in. na realizacji przez internautów konkretnych zadań związanych z zawartymi na nich informacjami).

Na potrzeby każdego z badań przygotowane zostaną dedykowane mini-aplikacje internetowe, które posłużą do zbierania odpowiedzi respondentów oraz – tu nowość – analizy ogólnodostępnych danych dotyczących zawartości i organizacji pracy (szczegóły niech póki co zostaną owiane tajemnicą :)).

Nie mniej istotna jest promocja. Wcześniej przeprowadzone badania okazały się sukcesem nie tylko pod względem ilości pozytywnych recenzji, ale także liczby biorących w nich udział respondentów. Tym razem poprzeczkę chcę postawić jeszcze wyżej: liczę, że przy Waszej pomocy (oraz może wsparciu sponsorów?) uda się przeprowadzić w pełni reprezentatywne badania, których wyniki posłużą jako cenne źródło informacji dla osób zajmujących się mediami i internetem nie tylko naukowo, ale i zawodowo.

Zapraszam do współpracy redaktorów serwisów i blogerów (przygotowywana jest oferta dla patronów medialnych). Proszę także o pomoc zainteresowane firmy.

Plany są bardzo ambitne, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszyscy zyskamy ciekawe i unikalne raporty.

Zdjęcie użyte w nagłówku pochodzi ze zbiorów Thinkstocka/iStockphoto.

Komentarze

Dodaj komentarz

Login to post a comment. If you do not have an account yet, sign up - it takes only a minute.