Poradnik: precyzyjne wyszukiwanie wiadomości w poczcie Gmail

Ikona wpisu:: Poradnik: precyzyjne wyszukiwanie wiadomości w poczcie Gmail
0 komentarzy

Jeżeli korzystacie z konta pocztowego od Google (czyli Gmaila), z pewnością przyda się Wam ten krótki poradnik na temat zaawansowanego wyszukiwania wiadomości. W tabelach znajdujących się w dalszej części wpisu, bazując na materiałach instruktażowych Google, zebrałem dla Was różnego rodzaju operatory, których znajomość ułatwi Wam znalezienie każdego e-maila. Nie zabraknie także przykładów…

Operatory odnoszące się do elementów wiadomości

Poniższe operatory pozwolą Wam na wyszukanie podanej frazy we wskazanych elementach wiadomości, w tym na wybranie wiadomości, do których przypisana jest odpowiednia etykieta (funkcja etykietowania e-maili jest właściwa dla Gmaila – pozwala lepiej zapanować nad ogromem otrzymywanej korespondencji).

Operator Przeszukaj… Przykład
subject: Pole tematu subject:wakacje
Wyjaśnienie: znajdź wiadomości zawierające w temacie słowo „wakacje”
from: Pole nadawcy from:Marek
Wyjaśnienie: wyszukaj wiadomości od Marka. Zamiast imienia (nicku) równie dobrze w tym polu można podać pełen adres e-mail.
to: Pole adresata to:Rafał
Wyjaśnienie: wyszukaj wiadomości wysłane do Rafała
cc: Pole adresata, który otrzymał e-maila „do wiadomości” (DW) cc:Marek
Wyjaśnienie: znajdź wiadomości, które zostały przesłane jako kopia „do wiadomości” do Marka
bcc: Pole adresata, którego adres e-mail znajdował się w polu UDW bcc:Marek
Wyjaśnienie: wyszukaj wiadomości, które potajemnie zostały przesłane do Marka (Ciebie!)
label: Pole etykiety przypisanej do wiadomości from:Marek label:poczta
Wyjaśnienie: znajdź wiadomości od Marka oznaczone etykietą „poczta”
filename: Załączniki, pod względem nazwy lub typu filename:artykul.docx
Wyjaśnienie:wyświetl wiadomości z załącznikiem o nazwie „artykul.docx”
label:redakcja filename:pdf
Wyjaśnienie: znajdź wiadomości oznaczone etykietą „redakcja”, które mają także załącznik będący plikiem PDF

Operatory warunkowe

Operatory zamieszczone w poniższej tabeli nie odnoszą się do podanej frazy, lecz pozwalają dodatkowo zawęzić wyniki wyszukiwania. Są przydatne, gdy na przykład będziecie chcieli wyświetlić tylko te wiadomości, które zawierają załącznik (zauważcie, że operator pozwalający na wyszukanie wiadomości z załącznikiem o określonej nazwie został przedstawiony w tabeli powyżej).

Operator Warunek Przykład
has:attachment Wiadomości z załącznikami from:Rafał has:attachment
Wyjaśnienie: wyświetl wiadomości od Rafała zawierające załącznik
is:starred
is:read
is:unread
Wiadomości (odpowiednio): oznaczone gwiazdkami, przeczytane lub nieprzeczytane is:read is:starred from:Marek
Wyjaśnienie: pokaż wiadomości od Marka, które zostały przeczytane i oznaczone gwiazdkami
has:(color)-star Wiadomości oznaczonych gwiazdką o konkretnym kolorze. Dostępne kolory: red, orange, yellow, green, blue, purple has:green-star from:Marek
Wyjaśnienie: znajdź wiadomości od Marka oznaczone zieloną gwiazdką
is:important
label:important
Wiadomości uznane przez Gmaila za ważne is:important from:Maciek
Wyjaśnienie: wiadomości od Maćka, które zostały oznaczone przez Gmaila jako ważne

Operatory miejsca

Przedstawione poniżej operatory pozwolą Wam wyszukać wiadomości znajdujące się w konkretnym folderze.

Operator Przeszukaj… Przykład
in:anywhere Wyszukiwanie wiadomości wszędzie na koncie Gmail. Wiadomości znajdujące się w folderach Spam i Kosz są domyślnie wykluczone z wyników wyszukiwania – użycie tego operatora sprawi, że i te miejsca zostaną przeszukane in:anywhere recenzja
Wyjaśnienie: wiadomości w folderach Wszystkie, Spam oraz Kosz, które zawierają słowo „recenzja”
in:inbox
in:trash
in:spam
Wyszukiwanie wiadomości w folderach (odpowiednio) OdebraneKosz lub Spam in:trash from:Marek
Wyjaśnienie: wyświetl wiadomości od Marka znajdujące się w folderze Kosz
is:chat Wyszukiwanie wiadomości w historii czatu is:chat internet
Wyjaśnienie: pokaż wiadomości zapisane w historii rozmów za pośrednictwem czatu zawierające słowo „internet”

Łączniki

Poniższe operatory pozwalają na uwzględnienie w jednym zapytaniu kilku różnych warunków bądź modyfikują ich znaczenie. Zauważcie, że na liście nie ma operatora AND („i”) – gdy podacie kilka warunków oddzielonych spacją, Gmail przyjmie, że wszystkie są równoważne i wyświetli te wiadomości, które spełniają je wszystkie.

Operator Działanie Przykład
OR (pisane wielkimi literami!) Wyświetl wiadomości spełniające jeden z warunków from:Marek OR from:Rafał
Wyjaśnienie: wyszukaj wiadomości od Marka lub od Rafała
- Wyklucz wiadomości z wyników wyszukiwania wakacje -Chorwacja
Wyjaśnienie: pokaż wiadomości, które zawierają słowo „wakacje”, ale nie zawierają słowa „Chorwacja”
" " Wyszukaj wiadomości zawierające dokładnie taką frazę, jaką podano w cudzysłowiu "dziennikarstwo internetowe"
Wyjaśnienie:wyświetl wiadomości z frazą „dziennikarstwo internetowe” (wielkość liter nie ma znaczenia)
subject:"blogi i blogosfera"
Wyjaśnienie: wyszukaj wiadomości zawierające w temacie frazę „blogi i blogosfera”
( ) Grupowanie wyrażeń from:Marek (blogi OR blogosfera)
Wyjaśnienie:znajdź wiadomości od Marka zawierające słowo „blogi” i/lub „blogosfera”
subject:(pisanie pracy)
Wyjaśnienie: pokaż wiadomości, których temat zawiera słowa „pisanie” oraz „pracy”

Inne operatory

Na koniec dwa inne, czasem przydatne operatory…

Operator Działanie Przykład
after:
before:
Wyszukiwanie e-maili wysłanych w podanym okresie. Daty należy zapisywać w formacie rrrr/mm/dd. after:2012/06/06 before:2012/06/12 
Wyjaśnienie: pokaż wiadomości wysłane między 6 a 12 czerwca 2012 roku
list: Wyszukiwanie wiadomości na listach adresowych list:biuro@test.com 
Wyjaśnienie: wyszukaj wiadomości ze słowami (z adresem) biuro@test.com w nagłówkach, wysłane na tę listę lub z niej

Komentarze

Dodaj komentarz

Login to post a comment. If you do not have an account yet, sign up - it takes only a minute.