Szkolenia, kursy i wykłady

Ikona wpisu:: Szkolenia, kursy i wykłady

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się nie tylko na łamach niniejszego bloga, ale także w czasie unikalnych szkoleń. Pozwalają one słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu komunikacji w internecie, a ściślej dotyczą następujących zagadnień:

Przekazując wiedzę wykazuję się dużą elastycznością – zakres i poziom trudności szkolenia dostosowuje do możliwości i potrzeb słuchaczy. By uczestnicy wykładów wynieśli z nich jak najwięcej, każdemu proponuję pakiet materiałów dydaktycznych:

Dziennikarstwo internetowe: materiały szkoleniowe
Materiały szkoleniowe z zakresu dziennikarstwa internetowego

Kompetencje

Moje kompetencje: dziennikarstwo internetowe, grafika komputerowa, marketing internetowy, social media, HTML5/CSS3, zarządzanie projektami, public relations i biznes

Dzięki moim umiejętnościom oraz wieloletniemu i bardzo szerokiemu doświadczeniu (wyraźnie wykracza ono poza obszar dziennikarstwa internetowego) teoretyczne zasady komunikacji w internecie wzbogacam o przykłady praktycznego ich wykorzystania. Nie bez znaczenia jest także moje zamiłowanie do nauki – obserwując dynamiczny rozwój internetu dostosowuję definicje i typologie do bieżących realiów.

Praca zawodowa nie przeszkadza mi w spoglądaniu z zewnątrz na zagadnienia związane z internetem – dzięki temu udało mi się przewidzieć kilka trendów, których jesteśmy i/lub być może będziemy świadkami. Z kolei wiedza z zakresu marketingu i biznesu pozwala mi ocenić i przedstawić ekonomiczny sens podejmowanych działań.

Z sukcesem przeprowadziłem m.in. dwa rozbudowane cykle szkoleń adresowane do pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Moja wiedza pomaga także w pracy redakcji internetowych.

Marek Jeleśniański – strona osobista

Referencje Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dotyczą cyklu szkoleń z zakresu e-dziennikarstwa

(…) Wykładowca Pan Marek Jeleśniański wykazał się bardzo dobrą znajomością tematu oraz przygotowaniem organizacyjnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoka jakość merytoryczna szkolenia, a także zaangażowanie wykładowcy i umiejętność przekazania wiedzy. (…)

Andrzej Braiter, Dyrektor Centrum Rozwoju Zawodowego w MSZ

Stosowane metody

Wykłady poparte przykładami, analiza przypadków, ćwiczenia realizowane indywidualnie oraz w małych grupach, prace warsztatowe nad konkretnymi problemami, moderowane dyskusje, gry i inne, uzgodnione z Klientem.

Dla kogo?

Grono odbiorców szkoleń jest szerokie i obejmuje m.in.:

  • uczelnie organizujące konferencje naukowe związane z internetem, e-marketingiem oraz e-PR, a także prowadzące studia na kierunkach dziennikarstwo, reklama i marketing, PR oraz pokrewnych;
  • instytucje publiczne, chcące prowadzić profesjonalne serwisy informacyjne oraz zainteresowane należytym przygotowaniem kadr do realizacji dużych projektów, wymagających komunikacji z otoczeniem z wykorzystanie internetu;
  • wydawców mediów internetowych, którzy chcą podnieść poziom kwalifikacji swoich dziennikarzy;
  • firmy zainteresowane efektywną komunikacją opartą o media internetowe, w tym serwisy społecznościowe;
  • firmy szkoleniowe, chcące poszerzyć swoją ofertę o unikalne szkolenia z zakresu komunikacji w internecie.